CV

Susanne Grina Lange (1989) fra Oslo. Museolog (MA) med kunsthistorie (BA) fra Universitetet i Oslo. Jobber som kurator i Telemarksgalleriet, Norsk Industriarbeidermuseum. Blogger som en av Distriktsmuseologene.

Min museologiske kompetanse knytter seg spesielt til utstillingsrommet, utstilling som medium og forholdet mellom rom, verk/utstillingsobjekt og publikum.

Jeg skrev min masteroppgave om gallerirommets historiske, stilistiske og arkitektoniske utvikling i Norge på 1900-tallet. Studieeksemplene strekker seg fra Blomqvist Kunsthandel (1914) til og med oppføringen av de planlagte Munchmuseet i Bjørvika og Nasjonalmuseet på Vestbanen. Mitt hovedfokus var fremveksten av den hvite kuben, og hva tidligere endringer i rommet kan si om utstillingsrommets videre utvikling. Jeg ser avslutningsvis på hvordan ulike typer gallerirom setter ulike premiss for bruk av rom og utstilling både for publikum, kunstner og kurator. Ved bruk av Aktør-nettverksteori redegjorde jeg for hvordan denne typen utstillingsrom former utstillingsopplevelsen, og hvordan den hvite kuben har en svært streng inskripsjon. Det vil si at den etablerer et svært begrenset handlingsrom for brukerne av rommet (publikum, kunstner, kurator).
Tilgjengelig fra Duo.uio.no

Full CV på Linkedin.

 

Utdanning

 • 2016-2016: Universitetet i Bergen. MUSE621: Vitenskapleg publisering for museumstilsette (15 stp).
 • 2012-2014: Universitetet i Oslo. Master i kulturhistorie og museologi.
 • 2011-2012: Universitetet i Oslo. Estetikk
 • 2008-2011: Universitetet i Oslo. Bachelor i kultur og samfunnsfag, Kunsthistorie

 

Arbeidserfaring (utvalg):

 • 2015- nå: Telemarksgalleriet, Norsk Industriarbeidermuseum. Kurator.
 • 2012-2015: Blomqvist Kunsthandel AS  og Blomqvist Nettauksjon AS. Ekstrahjelp/Kundeservice.
 • Jan.-mai 2013: Henie Onstad kunstsenter. Praktikant/intership.
 • 2011-2013: GalleriNeuf, Det Norske Studentersamfund. Foreningsleder og økonomiansvarlig.

Tekst

 • “Munchmuseet sår tvil om sin egen troverdighet” , Minervanett.no,  27.03.2017.

 • “Aulie & Bergstad”, Utstillingskatalog. Telemarksgallereiet (2017)
 • “Hold fanen høyt! – Arbeiderfaner fra Telemark”, Utstillingskatalog. Telemarksgallereiet (2016)
 • “Lyset og de hvite veggene: gallerirommets utvikling mot den hvite kuben”, Masteroppgave. Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo. (2015). 
 • “Fra de kongelige samlinger til MOMA: Utstillingsrommets utvikling og endring av utstillingspraksis”, Paragone 7/2014. s. 52-53.
 • “Den hvite kuben”, Paragone 4/2013. s.37-39.

Andre oppdrag

 • Det relevante museum 2016. Trondheim, MIST. “Distriktsmuseologene”.

Stipend

 • 2018: Skrivestipend – Vigelandjubileet 2019. Vigelandmuseet, Oslo kommune.

 

 

Advertisements